container_top

Det kan være til glæde og inspiration at mødes med andre, der er i en situation, der minder om din egen. I får mulighed for at udveksle erfaringer, og dele bekymringer og frustrationer, og det kan styrke dit selvbillede og din evne til at håndtere nogle af de kampe og konflikter, du måske i dagligdagen er udfordret af.

En netværksgruppe mødes 1 gang om måneden i 1½ time, og der er en fast struktur med et tema for hver gruppegang.
Der er plads til 4 deltagere i en netværksgruppe.
Der er faglige inputs fra min side, og der er tid til, at I deltagere kan fortælle fra jeres dagligdag og om det konkrete tema, vi har fokus på.

Er du interesseret i at deltage i en netværksgruppe, vil du først komme til en individuel indledende samtale hos mig, hvor vi vil tale om dine behov og ønsker for gruppen.
Når du en dag stopper i netværksgruppen, vil vi ligeledes afrunde med en individuel afsluttende samtale, hvor vi evaulerer og følger op på forløbet og dets betydning for dig.

Er du interesseret i at høre nærmere om netværksgruppen, så ring eller send mig en mail og jeg vil sende dig yderligere information om indhold, tid, sted osv..

Aktuelle grupper:

Netværksgruppe 1 for kvinder med ASF: ingen ledige pladser


Netværksgruppe 2 for kvinder med ASF: ledige pladser
 

container_bottom
Psykolog Elisabeth Christensen
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: mail@ec-psykolog.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Kornvænget 1A
3650 Ølstykke
CVR nr: 3373 4727