container_top
"Kvinder og Piger med Asperger - 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil" af Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen, Forlaget Pressto, 2013. Læs om bogen på: www.kvinderogpigermedasperger.dk. Besøg Camillas hjemmeside på www.camillarau.com

"Exploring the impact of involving fathers in the treatment of their children: A study using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA)" af Anna Elisabeth Iversen, Barbara Hoff Esbjørn, Nina Schultz Hansen, Elisabeth Christensen, i: Qualitative Studies vol. 3, nr. 1, 2012

"Fra hver vores planet" - om familiearbejde når et barn har autisme, af Elisabeth Christensen, Kirsten Callesen og Elisa la Cour, Psykiatrifondens Informationsblad, 2010

"Theory of mind - hvad er det egentlig for noget?", af Kirsten Callesen, Elisa la Cour og Elisabeth Christensen, Autismebladet, 2010

 
container_bottom
Psykolog Elisabeth Christensen
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: mail@ec-psykolog.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Kornvænget 1A
3650 Ølstykke
CVR nr: 3373 4727