container_top
Jeg tilbyder samtaleforløb for personer, der oplever et behov for at forstå sig selv og sin åndelighed bedre.
Samtaler kan foregå både som individuelle forløb og som gruppeforløb.

Jeg ser det som meningsfyldt at beskrive mennesket som bestående af ”krop, sind og ånd”, om end jeg med ydmyghed må være svar skyldig omkring en klar definition af hvert af de tre elementer. Med til en forståelse af mennesket som havende en åndelig side, hører en forståelse af, at der i åndeligheden ligger muligheden for kontakt med ”Den Anden”, ligesom vi mennesker kan have kontakt med andre mennesker med vores sind og krop.

Mindfullness er i dag et begreb, der vinder mere og mere frem som en metode til at opnå indre ro og nærvær – at få ”ro i sindet”. Åndelighed eller spiritualitet mener jeg kan beskrives som en mulighed for ”relationel mindfullness”, hvor der søges ”ro i sind og ånd” lige såvel som kontakt med ”Den Anden”. I sin søgen efter ro og nærvær kan et menneske lytte til sig selv og ”Den Anden”, det kan f.eks. være i form af en ”indre stemme” eller en ”Guds stemme”.

En del mennesker kan se tilbage på en barndom hvor åndelighed var en del af hverdagen. Det kan være i form af fortællinger fra en bedsteforælder, deltagelse i en børnekirke/søndagsskole, det kan være en kirketilknytning eller det kan være anden form for tilknytning til et religiøst fællesskab.

Den åndelige kultur, man er vokset op i, påvirker ens åndelighed og ens oplevelse af ”Den Anden” eller af Gud.
Mange kan som unge og som voksne have behov for på ny at forstå sin egen åndelighed og arbejde med spørgsmål som:
- Hvad er min oplevelse af Den Anden eller af Gud?
- Hvad har min opvækst i f.eks. en kirkesammenhæng betydet for mit liv?
- Oplever jeg at min åndelighed er hensigtsmæssig, eller har jeg udfordringer i mit liv på grund af min åndelighed, som jeg har brug for hjælp til at forstå og håndtere?
container_bottom
Psykolog Elisabeth Christensen
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: mail@ec-psykolog.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Kornvænget 1A
3650 Ølstykke
CVR nr: 3373 4727