container_top
Jeg tilbyder angstbehandling både til enkeltpersoner og familier i form af samtaleterapi primært ud fra et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag, ofte med konkrete træningsøvelser.
Hvis angsten vurderes at have en mere eksistentiel karakter, tilbydes også samtaleterapi ud fra en mere klassisk psykodynamisk ramme.
Der kan i perioder også være mulighed for angstbehandling i gruppesammenhæng, kontakt mig for at høre mere om dette og eventuelt blive skrevet på venteliste.

Angst er en grundlæggende og almindelig følelse, som de fleste af os jævnligt oplever. Angsten er vigtig og nyttig for vores overlevelse som person og som art, idet angsten hjælper os i vurderingen af vore omgivelser – er alt vel eller er vi i fare? Sammen med følelsen af angst hører evnen til at skelne mellem hvad i hverdagen, og i livet generelt, der bør opleves som en trussel, og hvad der ikke bør opleves som en trussel.

Udviklingen af evnen til at skelne mellem trussel og ikke-trussel og herefter at regulere sit angst/tryghedsniveau tilsvarende er en vigtig læringsproces i barndommen. Det er forskelligt, hvordan denne proces forløber. Nogle fødes med sind, der er særligt sensitive for trusselssignaler, og der skal derfor ikke meget til at vække en angst, andre har det modsat. Børns omsorgsgivere spiller en vigtig rolle omkring at lære barnet at skelne mellem trussel og ikke-trussel. Omsorgsgiverne lærer også barnet at regulere sin angst og håndtere sin angst, f.eks. ved at bede om hjælp. Relationen til ens omsorgsgivere og tilknytningen til dem spiller derfor en stor betydning for ens evne til at håndtere angst.

En del mennesker oplever i barndommen eller i voksenlivet, at de har svært ved at skelne på en hensigtsmæssig måde mellem hvad der kan være en trussel, og hvad der ikke er en trussel. Det kan betyde, at man lever med et generelt alt for højt angstniveau og måske jævnligt oplever små angstanfald, eller man har måske udviklet en fobi overfor noget bestemt, som man har haft en meget ubehagelig oplevelse med, og om nu gør en meget bange, selv om det for andre kan virke besynderligt. Det kan også være, at man, ofte særligt når man er barn, i sin angst har knyttet sig til et bestemt menneske, som man oplever sig helt afhængig af, fordi man kun ved at være sammen med dette menneske føler sig tryg.

Kæmper man med angst og oplever, at det påvirker ens dagligdag på måder, der hæmmer hvordan man egentlig gerne vil leve sit liv, kan man have gavn af at få hjælp til at undersøge, hvor i udviklingen af ens angstoplevelse. Noget er gået galt, og man kan have brug for hjælp til at håndtere angstprovokerende ting eller situationer. Lige sådan, hvis ens barn har problemer med angst, kan man som familie/ forældre have brug for hjælp til at håndtere problemet og hjælpe barnet med at blive mindre angst.


Ca. 350.000 mennesker i Danmark lider af angst.
container_bottom
Psykolog Elisabeth Christensen
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: mail@ec-psykolog.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Kornvænget 1A
3650 Ølstykke
CVR nr: 3373 4727