container_top
Jeg tilbyder samtaleterapi i forhold til afhængighed ud fra en eksistentiel og kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsramme.
Der arbejdes med at undersøge og forstå afhængigheden, med afdækning af højrisikosituationer og måder at mestre disse på, og med at forstå de bagvedliggende behov hos personen, der kæmper med afhængighed.
Samtalerne kan foregå både individuelt, for par, hvor den ene har en afhængighed, eller i grupper.

Afhængighed er på mange områder en almindelig og vigtig tilstand for os mennesker. Babyen er f.eks. afhængig af moren i fostertilstanden, barnet af sine forældre i opvæksten osv.. For alle mennesker er det en del af barndommens og ungdommens udviklingsproces at gå fra afhængighed til selvstændighed. For små børn hænger denne proces nøje sammen med udviklingen af evnen til at kunne knytte sit til andre mennesker, og denne evne til at knytte sig vil være til stede også når afhængigheden af de tidlige omsorgsgivere bliver mindre. Denne tidlige proces omkring at lære at knytte sig til andre, at tage kontakt og afbryde kontakt er et fundament for vores evne til at danne relationer i livet.

Det er forskelligt for menneske til menneske, hvordan denne tilknytningsproces foregår. Nogle fødes med meget socialt indstillede og ekstroverte sind og har stor interesse for andre omkring sig. Andre kan modsat opleve at have udfordringer ved at være i kontakt med andre mennesker, og have et mere begrænset behov for kontakt med andre. Det sind og den hjerne, man er født med, har en stor betydning for hvordan man udvikler sin evne til tilknytning.

Nogle mennesker kan f.eks. grundet udfordringer med et sårbart sind eller en anderledes hjerneprofil, eller udfordringer med at knytte sig til andre mennesker, udvikle en uhensigtsmæssig og måske skadelig afhængighed af f.eks. mad eller alkohol eller af andre stimuli. Det kan ofte være svært at afgøre, hvornår man er decideret afhængig af noget, og for mange er det en erkendelsesproces, der tager år at gennemgå.
Det kan være en hjælp at stille sig selv spørgsmål som:
- Har jeg trang til … fysisk eller psykisk?
- Har jeg udviklet tolerance med tiden, altså at jeg skal forbruge mere af … for at få den samme virkning?
- Oplever jeg abstinenser hvis jeg prøver at stoppe eller nedsætte forbruget af …?
- Fortsætter jeg egentlig brugen af … selvom jeg godt ved at det har negative konsekvenser?
- Går brugen af … ud over mit sociale liv?
- Oplever jeg kontroltab, altså at jeg flere gange er fortsat med at … selvom jeg havde besluttet at stoppe?

Hvis man kan svære ja til flere af disse spørgsmål, kan man tale om et afhængighedsproblem, og så har man brug for hjælp til at bryde afhængigheden, hvilket ofte er en meget svær kamp, da afhængigheden oftest har fysiske konsekvenser såvel som psykiske. Man har i en proces med at bryde en afhængighed brug for ikke at stå alene. Man har brug for hjælp til at finde ud af, hvorfor man har udviklet denne afhængighed – hvad er den en erstatning for eller en selvmedicinering for? Hvilke behov har man måske aldrig fået dækket på en hensigtsmæssig og hjælpsom måde? Hvordan kan man få de behov dækket på en bedre måde, hvis man bryder afhængigheden?

Mindst 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol.
container_bottom
Psykolog Elisabeth Christensen
Tlf: 31 66 46 60
E-mail: mail@ec-psykolog.dk
Autoriseret af Psykolognævnet
Medlem af Dansk Psykologforening
Registreret hos Sygesikringen Danmark
Kornvænget 1A
3650 Ølstykke
CVR nr: 3373 4727